מינוי בוררים

בוררות

במכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים פועלים צוותי בוררים מקצועיים ביותר בראשות שופטי בתי המשפט העליון והמחוזי (בדימוס) לצורך יישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט במסגרת הליכי בוררות.

הליכי הבוררות קצרים ואינם כפופים לדיני הראיות והפרוצדורה הנהוגים בבתי המשפט. על פי חוק הבוררות חייבת הבוררות להסתיים תוך שלושה חודשים ממועד תחילתה, לכן הליך הבוררות קצר ויעיל.

הליך הבוררות מסתיים בפסק הבורר. פסק הבורר סופי ובעיקרון לא ניתן לערער עליו (בניגוד לפרוצדורה המקובלת בבתי המשפט), הליך הבוררות מסיים סופית את הסכסוך ומביא לחיסולו המוחלט. אין יותר ערעורים !

הליך הבוררות אינטימי ודיסקרטי, הדיונים אינם פומביים, המחלוקת אינם הופכת לנחלת כלל הציבור. אנו מקיימים את הליך הבוררות בטרקלין פרטי ומרווח, בניגוד לאווירה הדחוסה והמתוחה השוררת בדר"כ באולמות ביתי המשפט.

לסיכום: הליך הבוררות יעיל, קצר ובדר"כ חסכוני בהשוואה להתדיינות בבתי משפט.

 

ביום 01.03.2018 עברנו לאתרנו החדש:

       www.israeli-expert.co.il