קורסים

קורס משולב

הקורס המשולב משלב את קורס העדים המומחים ואת קורס הבוררים במסלול אחד. החומר הנלמד בקורס המשולב זהה לחומר הנלמד בקורס עדים מומחים ובקורס בוררים לו נלמדו בנפרד, יתרונו נעוץ בהיותו מרוכז על פני 11 מפגשים רצופים ועלותו מופחתת בסך הנע בין 25% - 26% מסכום עלות שני הקורסים בנפרד.

 

ביום 01.03.2018 עברנו לאתרנו החדש:

       www.israeli-expert.co.il