קורסים

קורס עדים מומחים

המועד הצפוי לתחילת הקורס הקרוב: טרם נקבע
הקורס יערך בית הקיבוץ הארצי - תל אביב
המחיר 1,850 בתוספת מע"מ.

אנו מצויים בימים אלה בהליך מעבר לאתר חדש, יתכנו שיבושים באתר זה, מומלץ להירשם לקורסים בטפסי ההרשמה החלופייים לטופס המקוון או ישירות באמצעות משרדנו 04-8244633

גישור (MEDIATION)
הוא אחד ההליכים הפופולריים ליישוב סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט.

הגישור מבוסס על ניהול משא ומתן חופשי בין הצדדים שבמהלכו מתערב צד שלישי נטרלי, המסייע לצדדים להידבר ולהגיע לפתרון משותף ומוסכם . ייחוד הגישור מתבטא, בין היתר, בעובדה כי ההכרעה אינה נכפת על הצדדים, כמקובל במסגרת הליך שיפוטי, אלא שלמתדיינים ניתנת האפשרות לעצב את הפתרון כראות עיניהם, לפי צרכיהם המיוחדים ובמטרה להפוך ויתור הדדי לרווח משותף.

במכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים מתקיימת תוכנית להכשרת מגשרים מקיפה וייחודית שבמסגרתה נלמדות טכניקות שונות לניהול משא ומתן, נרכשים כלים מקצועיים מגוונים לשיפור תקשורת הדדית ומוענקים אמצעים משוכללים ליישוב מחלוקות בדרכים לבר משפטיות .

תוכנית ההכשרה מבית יוצרו של המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים משימה דגש עיקרי על ניתוח פסיכולוגי מעמיק של מרכיבי הקונפליקט, וזאת על מנת לאפשר למשתלמי התוכנית לזהות ולנטרל גורמים המכשילים את מהלכו התקין של המשא ומתן - לב לבו של הליך הגישור.

סקטור המגשרים פתוח לרישום במאגר ההתמחות המלא לבוגרי כל המרכזים המכשירים מגשרים בכפוף לתנאים המפורטים בטופס הרשמה המופיע באתר זה.

פרטים מלאים בדבר תנאי קבלה, תכני לימוד, צוות המרצים, מקום הקורס , חומר הלימוד, טפסי ההזמנה והרישום, מתעדכנים מידי עת באתר זה.