קורסים

תכני קורס הגישור
תוכנית הרצאות: 30 ש' אקדמיות


הרצאה מס' 1 - סוגי המשא ומתן ( 5 ש')
משא ומתן תחרותי- איפיונים; משמעותה של הצלחה במו"מ; "משחקי אינפורמציה"; גישה תחרותית "קשוחה"; גישה תחרותית "רכה"; הכוחות המנחים במו"מ.משא ומתן פשרתי.
משא ומתן "גישורי- בניית מערכת תקשורתית; ניהול תהליך קואופרטיבי; מיקסום התועלת ההדדית; חיזוק האוטונומיה האישית; הכוחות המנחים במו"מ.היחס שבין משא ומתן פשרתי למשא ומתן גישורי.
השיקולים לבחירה בסוג מסוים של מו"מ.


הרצאה מס' 2 -הגדרת תפקידו ופעילותו של המגשר במו"מ, ויסודות בניהול ההליך (5 ש')
תפקיד המגשר:
 • אבחון הסכסוך.
 • זיהוי האינטרסים.
 • ניהול התקשורת בין הצדדים.
 • סיוע באיסוף המידע.
 • סיוע להעלאת אופציות לפתרון.
 • ניהול והכוונת ההליך.
 • תפקידו החברתי של המגשר.
יסודות בניהול ההליך- תורת 7 היסודות - זיהוי האינטרסים האמיתיים של הצדדים.
 • צירת אופציות מגוונות לפתרון, תוך שאיפה ל"הגדלת העוגה".
 • הגדרת האלטרנטיבה הטובה ביותר להסכם, וחיזוקה (ה- BATNA).
 • בניית לגיטימציות רציונליות לדרישות של צד לקראת הסכם, על יסוד הנמקות
 • בעלות אופי אובייקטיבי.
 • יצירת תקשורת בין-אישית הולמת.
 • בניית מערכת יחסים הוגנת, תוך הפרדה בין המומנט האישי למומנט הענייני.
 • בניית ההסכם בתום הגישור.


הרצאה מס' 3: איפיונים של הליך הגישור; הבדלים בינו להליכים אחרים; שלבים בהליך הגישור (5 ש')
ההבדלים בין הגישור להליך השיפוטי- יתרונות וחסרונות בכל הליך.
 • הבסיס השונה לשני ההליכים.
 • שאלת הסמכות להכריע.
 • דיון על בסיס אינטרסים ודיון על בסיס זכויות.
 • חסיון ההליך.
ההבדלים בין גישור לבוררות - שאלת הסמכות להכריע.
 • בניית פתרונות מוסכמים ויצירתיים.
 • דיון על בסיס זכויות, ועל בסיס אינטרסים.
 • חופש פרישה מן ההליך.
 • פגישות נפרדות עם צד.
 • כללי הנייטרליות השונים בשני ההליכים.
 • היקף אחריות שונה בשני ההליכים.
זיהוי הסכסוכים הניתנים וראויים לגישור.
 • חוסר התאמה לגישור מטעמים של פער חריף בעמדות הכוח ובמצב האינפורמטיבי.
 • חוסר התאמה מטעמים של חוסר יעילות ההליך בנסיבות.
 • ההשלכות לקיומו של אינטרס ציבורי בהכרעה שיפוטית.
תיאור השלבים השונים בגישור.
פתיחת הגישור וחוזה הגישור.


הרצאה מס' 4: טקטיקות ואסטרטגיות בניהול הגישור (5 ש')
טקטיקות לשיפור הקואופרטיביות והאמון.יצירת מנגנוני שליטה על ההיבטים הרגשיים בסכסוך.
טקטיקות לפתרון בעיות.
 • העלאת אפשרויות היפותטיות לפתרון.
 • התמקדות בשאלות פרקטיות, ולא בעקרונות כלליים.
 • נטילת אחריות להצעת פתרונות קונקרטיים.
 • בדיקת האלטרנטיבות העומדות בפני הצדדים בהעדר הסכם.
היבטים של תקשורת בין-אישית: שיפור הכישורים התקשורתיים של המשתלמים.


הרצאה מס' 5: חובות המוטלות על המגשר ( 5 ש')
נייטרליות המגשר.
 • איסור דעה קדומה.
 • איסור ניגוד ענייניים.
כיבוד האוטונומיה האישית של הצדדים.
 • הפעלת לחץ על-ידי המגשר- הראוי והבלתי-ראוי.
 • היחס בין כיבוד האוטונומיה האישית לבין צרכי היעילות של ההליך.
מפגשים ביחידות עם צד.
 • האסור והמותר בעניין זה, על-פי תקנות הפישור.
 • תכליות וטכניקה.
מתן ייעוץ על-ידי המגשר.
 • תקנות הפישור בנדון.
 • יעוץ בתחום המומחיות; יעוץ בנושאים אחרים.
 • יעוץ וייצוג של צד בתום הפישור.
ייצוג של צד על-ידי עורך-דין, בהליך הגישור.
 • כיבוד הזכות של צד לייצוג משפטי.
 • הדרכת המייצג ביחס לתפקידו הקונסטרוקטיבי בהליך.


הרצאה מס' 6 : חובות המוטלות על המגשר (המשך) (5 ש')
ההגנה על צד חלש בהליך, על-ידי המגשר.ההגנה על צדדים שלישיים העלולים להיפגע מן ההליך.
 • הגנה על קטין המושפע מן ההליך.
 • הגנה על הציבור העלול להיפגע מן ההליך.
הפסקת ההליך.
 • זכותו של צד להפסקת הגישור.
 • זכותו וחובתו של המגשר להפסקת ההליך, במקרים המתאימים.
מגשר כבורר בתום ההליך.
 • הסכמה מראש בנדון (הסכמי Arb-Med).
 • הסכמה בדיעבד, עם סיום הליך הגישור.
החוזה בתום ההליך.
 • תפקידיו וחובותיו של המגשר ביחס לכך.
 • חוזה בלתי-צודק, חוזה בלתי-חוקי וחוזה בלתי-יעיל.
 • ניסוח ההסכם.
חובות נוספות המוטלות על המגשר על פי תקנות הפישור.
שאלת חסינותו של המגשר.


תורגל כל שלבי הגישור
הסדנאות כוללות 30 שעות של משחקי תפקידים על יסוד אירועים, בהתבסס על הידע שהועבר, כאשר בכל אחד מהארועים משמשים משתלמים כמגשרים; כל אחת מהסימולציות משקפת סכסוך אופייני בתחומי המשפט השונים. המשתלמים משתתפים באופן מחזורי במיגוון משחקי תפקידים מעבר לתפקיד המגשר שכל אחד מהם משתמש בו, כך שהמשתלמים חווים הליכי גישור, על הצדדים השונים של הליך זה.


יתורגלו כל שלבי הגישור
פתיחת הגישור.שלב איסוף הנתונים מהצדדים וחשיפת האינטרסים.
הגדרה מחדש של המחלוקת, על ידי המגשר.סיעור מוחות.
בדיקת ה- BATNA של הצדדים.מערך הלגיטימציות הרציונליות לדרישות של צד במו"מ.
חיזוק התקשורת הבין- אישית.בניית מערך יחסים חדש בין הצדדים.
הגעה להסכם בתום הפישור.