המאגר

המאגר
למען הסר ספק ! ! !
הציבור מוזמן לעיין בהודעת משרד הבריאות המיועדת למבקרי האתר
ביחס להגדרת התואר "מומחה" ושימושיו ע"פ פקודת רופאי השיניים 1977 !
לקבלת הנוסח המלא של הודעת משרד הבריאות, לחץ כאן !