טופס הרשמה למאגר

טופס הרשמה למאגר
טופס זה משמש לתשלום דמי חבר שנתיים המזכים את המומחה (בכפוף לתנאים) ברישום במאגר. עדכון פרטי המומחה באתר נעשים באמצעות הקוד והסיסמא שנמסרו למומחה על ידי הנהלת המכון לאחר שטופס ההרשמה אושר.
להתקנת הפרופיל במאגר, צא מתבנית זו וכנס לתבנית " לחברי המכון" בדף הראשי ( והמופיעה מימין לשורת שם המשפחה בטופס זה ), הקלד את שם המשתמש שלך והסיסמא והמשך במילוי הפרופיל האישי שלך בהתאם להוראות. תודה.

חובה למלא את השדות המסומנים בכוכבית אדומה ( * ) !

* שם פרטי
נא להקליד שם פרטי
* שם משפחה
נא להקליד שם משפחה
* מקצוע
נא לרשום מקצוע
מס' חבר/רשיון
* ותק מקצועי
נא להקליד ותק מקצועי
התמחות
תארים
פרוט תארים
* טלפון
נא לרשום מספר טלפון אמיתי בן 7 ספרות
פקס
נא להקליד מספר פקס אמיתי בלבד
נייד
נא להקליד מספר טלפון נייד אמיתי בלבד
* דואר אלקטרוני
"נא להקליד דואר אלקטרוני חוקי
כתובת
* אבקש לצרף אותי לקטגוריה/יות הבאות:
על מנת לבחור יותר מקטגוריה אחת, יש ללחוץ על Ctrl לפני הבחירה.
נא לבחור קטגוריות
על מנת לבחור יותר מקטגוריה אחת, יש ללחוץ על Ctrl לפני הבחירה.

אבקש לפתוח עבורי קטגוריה/יות חדשה/ות:
הערות
* שם משתמש רצוי
שם משתמש רצוי חייב להכיל לפחות 4 אותיות
שם משתמש רצוי משני
* סיסמה רצויה
נא להקליד סיסמה רצויה
* אימות סיסמה
נא להקליד אימות סיסמה
דמי חבר שנתיים
הסכומים אינם כוללים מע"מ
מומחה מוסמך המכון

מומחה מוסמך המכון: מומחה שהוכשר בקורס העשרה עזר משפטי במסגרת המכון.

  • 175.00 ש''ח, כולל 3 סיווגים (קטגוריה או התמחות).

  • כל סיווג נוסף: 15.00 ש''ח.
מומחה חוץ

מומחה חוץ: מי שלא הוכשר באמצעות קורס העשרה עזר משפטי במסגרת המכון.

  • 575.00 ש''ח, כולל 3 סיווגים (קטגוריה או התמחות).

  • כל סיווג נוסף: 45.00 ש''ח.פרטי כרטיס אשראיאין חובה למלא את פרטיי כרטיס האשראי
* שם בעל הכרטיס
* ת.ז. בעל הכרטיס
* סוג כרטיס
* מספר כרטיס
* תוקף


אין לי עבר פלילי (למעט עבירות תנועה) ולמיטב ידיעתי אין כל כוונה להעמידני לדין פלילי, (יאומת בתצהיר).
נא לאשר שאין לך עבר פלילי
כל הפרטים שמסרתי בשאלון הרשמה זה, אמת. (יאומת בתצהיר).
נא לאשר שכל הפרטים שמסרת אמת
הובא לידיעתי כי יהא עלי לאמת את כל האמור בשאלון זה בתצהיר חתום בפני עורך דין.
נא לאשר שיהא עליך לאמת את כל הפרטים בתצהיר
ברמת העיקרון אני מוכן להשתתף בהשתלמויות העשרה משפטיות שעורך המכון.
במידה ואדרש, אמציא לכם כל תעודה ומסמך הקשורים להשכלתי, מקצועי ועיסוקי.
נא לאשר שתמציא כל מסמך במידה ותידרש
קראתי את כללי האתיקה של המומחה תקנון האתר ותקנון העמותה ואני מתחייב בזה לפעול על פיהם במידה ואצורף למאגר.
נא לאשר את קריאת תקנון האתר


להורדת תצהיר לחץ כאן


שד' מוריה 105, חיפה 34616 טל' 04-8244633, פקס 04-8113444